Македонски

 

Стандардна политика за поддршка на Kaspersky Lab (ажурирано на 1 февруари, 2019 година)

 
 
 
 

1. Вовед

 
 
 
 

2. Дефиниции

 
 
 
 

3. Стандардна понуда за поддршка

 
 
 
 

4. Проширена техничка поддршка

 
 
 
 

5. Часови и јазици на поддршката

 
 
 
 

6. Управување со инциденти

 
 
 
 

7. Канали за поддршка

 
 
 
 

8. Форум на Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Животен циклус на поддршката за апликацијата

 
 
 
 

10. Одговорност на Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Одговорност на Корисникот

 

 
 

我们应该如何改进文章?

您的反馈仅用于内容改进。 如果您要帮助,请联系技术支持

发送 发送

感谢您的提示!

您的建议有助于改进文章。