Svenska

 

Kaspersky Labs standardsupportpolicy (uppdaterades 1 februari 2019)

 
 
 
 

1. Inledning

 
 
 
 

2. Definitioner

 
 
 
 

3. Erbjudande om standardsupport

 
 
 
 

4. Utökad teknisk support

 
 
 
 

5. Supporttider och språk

 
 
 
 

6. Incidenthantering

 
 
 
 

7. Supportkanaler

 
 
 
 

8. Kaspersky Labs webbforum

 
 
 
 

9. Programvarans supportlivscykel

 
 
 
 

10. Kaspersky Labs ansvar

 
 
 
 

11. Kundens ansvar

 

 
 

我们应该如何改进文章?

您的反馈仅用于内容改进。 如果您要帮助,请联系技术支持

发送 发送

感谢您的提示!

您的建议有助于改进文章。